Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Analiza dzieła muzycznego Zobacz
Estetyka muzyki Zobacz
Etnomuzykologia Zobacz
Kompozycja Zobacz
Krytyka i prelekcja Zobacz
Kształcenie w zakresie historii teorii muzyki Zobacz
Metodologia pracy badawczej Zobacz
Promocja i marketing Zobacz
Psychologia muzyki Zobacz
Współczesne metody analityczne Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/